Thursday , 18 July 2024

Write a Letter to Your Friend Inviting him for Summer Vacation in Marathi

Write a Letter to Your Friend Inviting him for Summer Vacation in Marathi. तुमच्या मित्राला मराठीत उन्हाळी सुट्टीसाठी आमंत्रित करणारे पत्र लिहा. कडून …………तारीख …………. प्रिय रकीब, तुमची शाळा उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी बंद झाली आहे आणि आमची उन्हाळी सुट्टी आधीच सुरू झाली आहे हे जाणून मला खूप आनंद झाला. मला वाटते तुमचीही तीच अवस्था आहे. म्हणून, मी हे पत्र तुम्हाला माझ्यासोबत …

Read More »

Write a Letter to Your Friend Telling Him About Your University

Write a Letter to Your Friend Telling Him About Your University. Briefly note the sample letter to a friend about your new University. You can follow these sample letter asking your friend to shift University and join your University for better study. Date… Friend’s name… Address… Dear friend, Without you it has become very difficult for me to live in …

Read More »